Documentary

Andy Warhol - Thiên tài nghệ thuật và những ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thời trang

Kỷ niệm ngày sinh của người nghệ sĩ thiên tài này - Andy Warhol (6/8/1928 - 22/2/1987) thông qua tác động của ông đối với thế giới thời trang.

person human clothing apparel necklace accessories jewelry accessory glasses

Recommended posts for you