Documentary

Daniel Lee rời Bottega Veneta và chúng ta trông đợi gì vào người kế nhiệm Matthieu Blazy?

Cùng sự bùng nổ của những tin đồn, kỳ vọng của công chúng dành cho gương mặt tiếp theo dẫn dắt Bottega Veneta chắc chắn không hề nhỏ.

person human face clothing apparel

Tags

Recommended posts for you