Business

Bạn muốn một tấm thẻ bảo hành trọn đời? Hãy gõ cửa Bottega Veneta

Chiếc túi giá trị nhất có thể là Hermès Birkin, nhưng chiếc túi an toàn nhất để đầu tư bây giờ có lẽ là Bottega Veneta Cassette!