Documentary

Quiet Luxury: Nỗi "ám ảnh" thời trang mới nhất của giới thượng lưu

Nỗi ám ảnh mới nhất của giới thời trang và giới siêu giàu chính là thuật ngữ “Quiet Luxury” hay “Stealth Wealth" (tạm dịch: sự giàu có ngầm) - một cách tinh tế giúp phô trương tài khoản ngân hàng mà không cần nói trắng ra. 

person walking pedestrian clothing coat people dancing leisure activities

Recommended posts for you