Documentary

Giải mã sức hấp dẫn của quân phục (P1): Những item thời trang đến từ quân đội

Với hàng loạt đặc điểm nổi bật, quân phục đã từ lâu không còn là “tài sản” được sở hữu độc quyền bởi quân đội. Ngày nay, sự xuất hiện của những item này phổ biến tới mức có thể bạn sẽ chẳng hề để ý rằng đa số món đồ ai cũng sở hữu đã trải qua quãng thời gian thử thách trong quân ngũ.
clothing apparel person human coat overcoat sleeve footwear

Recommended posts for you