Documentary

Sắc hồng trong thế giới siêu thực của Elsa Schiaparelli

Và cuối cùng, Elsa Schiparelli đặt điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà, trong sắc thái rực rỡ của màu hồng Shocking...

dress formal wear people person suit adult female woman face lady

Recommended posts for you