Documentary

[Our Voice]: Mặc như không còn ngày mai!

Giống như việc phong trào Siêu thực mang tới cho người nghệ sĩ cảm giác mới lạ, hữu hình hoá giấc mơ và thoả mãn cái tôi cá nhân của chính họ trong một thế giới riêng, thời trang ở thời điểm hiện tại cũng đang làm được những điều tương tự.

person woman adult female blouse fashion shoe pants shorts high heel

Tags

Recommended posts for you