L'O Love

Louis Vuitton x Urs Fischer: Khi biểu tượng không là bất biến

Louis Vuitton vừa đánh dấu cuộc hợp tác lần thứ hai với nghệ sĩ thị giác Urs Fischer trong bộ sưu tập vừa ra mắt ngay dịp đầu năm.
person clothing shoe footwear sunglasses accessories dinosaur animal handbag bag

Tags

Recommended posts for you