L'O Love

Rapper kiêm nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Youngji là đại sứ toàn cầu mới của Coach

Từ "Show Me The Money" đến "Earth Arcade" và "My Alcohol Diary", giờ đây, cô gái tài năng này đang là  gương mặt mới của Coach!

bag handbag fashion person solo performance adult female woman coat face

Recommended posts for you