L'O Love

Tiffany & Co. bất ngờ lấn sân sang phụ kiện khi tuyên bố hợp tác cùng Nike

Để kỷ niệm 40 năm Nike Air Force 1, Nike đã có cái bắt tay đầy bất ngờ với hãng kim hoàn lâu đời Tiffany & Co.

shoe footwear clothing sneaker suede

Recommended posts for you