L'OFFICIEL Vietnam

Proudly Vietnamese Photography: Cuộc thi ảnh tôn vinh giá trị Việt chính thức bắt đầu!

Nằm trong khuôn khổ dự án Proudly Vietnamese, Proudly Vietnamese Photography là cuộc thi ảnh nhằm lan tỏa vẻ đẹp của những sản phẩm được ra đời từ tinh thần và con người Việt Nam.
clothing apparel person human sleeve

Recommended posts for you