L'OFFICIEL Vietnam

Women of Our Time - Những người phụ nữ của thời đại, những người phụ nữ của L'OFFICIEL

Là ấn bản thời trang cao cấp toàn cầu, L'OFFICIEL chưa khi nào bỏ qua vai trò to lớn của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Vào tháng 3/2022, L'OFFICIEL Vietnam tiếp tục vinh danh giá trị của phụ nữ qua chiến dịch đầy tự hào: “Women of Our Time” (tạm dịch: Những người phụ nữ của thời đại). 

Tags

Recommended posts for you