Local

Proudly Vietnamese: Có chăng tồn tại tính “timeless” trong thời trang Việt?

Thời trang thế giới hoài thai ra nhiều biểu tượng trong suốt hơn 100 năm. Những thiết kế cả mấy mươi năm về trước bước vào không gian đương đại ngày hôm nay với không khí sôi động và mang tâm thế của kẻ thắng. Chúng tận hưởng cảm giác được tôn sùng, săn đón, sẵn sàng thay thế và soán ngôi trong cuộc ẩu đả với “fast fashion”. Chúng kiêu hãnh khi được xướng tên với danh hiệu: “thiết kế vượt thời gian”.
clothing apparel person human evening dress fashion gown robe sleeve female

Tags

Recommended posts for you