Local

Dear José, scandal đạo nhái và công bằng nào cho lứa NTK mới?

Trong một loạt vụ việc về bản quyền thời trang, những cá nhân phải chịu thiệt thòi nhiều nhất, không ai khác chính là thế hệ NTK trẻ.

clothing apparel skirt person human female woman

Tags

Recommended posts for you