Local

Fashion Speaks: "NTK Hà Trương - Sáng tạo đâu cần có lý do?"

Hà Trương từng được tạp chí Surface Asia Singapore đánh giá là NTK “chic” nhất Hà Nội. Phong cách của chị có gì đó giống với Saint Laurent. Tôi hỏi: “Có phải chị lấy cảm hứng từ nhà mốt này?” Chị đáp: “Tôi không cần cố gắng để tạo nên phong cách. Thời trang của tôi là lối sống, là phong cách của thời đại. Tôi sinh ra cùng thời với Kate Moss, việc mặc váy hai dây là mốt nên tôi cứ thế mặc và mọi thứ mặc nhiên tạo thành phong cách của Hà Trương.”
grass plant person human sunglasses accessories accessory lawn clothing apparel

Tags

Recommended posts for you