Local

Liệu áo dài có thể trở thành thường phục?

Áo dài luôn luôn xuất hiện như một dại diện cho niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, giống như rất nhiều trang phục truyền thống đến từ các quốc gia khác, áo dài Việt Nam không có tính ứng dụng cao.
clothing apparel person human sleeve evening dress fashion gown robe coat

Recommended posts for you