Local

PETALWALKER: 10 năm một triển lãm tâm huyết của Phương My

Cuộc triển lãm PETALWALKER - Cuộc Dạo Chơi Của Những Cánh Hoa kỷ niệm 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang của NTK Phương My sẽ diễn ra vào 08-12/12/2022 tại Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh).

portrait photography person dress fashion formal wear woman adult female finger

Recommended posts for you