Local

Phan Đăng Hoàng tiếp nối cuộc đối thoại Đông Tây cùng Lê Thị Lựu tại Milan

Tiếp nối thành công của BST Sculpture, ngày 26/02/2024, thương hiệu Phan Dang Hoang đã chính thức ra mắt BST “SONDER” với Digital Show tại tuần lễ thời trang Milano Fashion Week. NTK Phan Đăng Hoàng cũng đã chứng minh định hướng phát triển của mình, song song giữa 2 thị trường với vai trò Giám Đốc Sáng Tạo.

dress evening dress formal wear adult female person woman fashion gown handbag

Recommended posts for you