Local

#Proudly Vietnamese: Uyên Trần, Tômtex, và những trăn trở với greenwashing

Không có một cơ hội nào tốt hơn để phóng viên của L’Officiel Vietnam có thể đối thoại cùng chị Uyên cho ấn phẩm tôn vinh những tài năng Việt “Proudly Vietnamese” này, để hiểu thêm hơn về khía cạnh kinh doanh của ngành cung ứng chất liệu bền vững.

UYEN TRAN - FOUNDER/CEO TômTex và ROSS MCBEE - CO-FOUNDER/CSO

Recommended posts for you