Local

#ProudlyVietnamese QEM và kí ức về hoa sen qua góc nhìn của NTK Quí Trần

Hoa sen là nguồn cảm hứng vô tận trong các thiết kế của Quí khi ở bất kì BST nào, QEM cũng kể về một câu chuyện của sen. Vậy tại sao lại là "Sen"?

painting art

Recommended posts for you