Local

#ProudlyVietnamese: Soulvenir - Thương hiệu đường phố đắm chìm trong văn hoá đất Việt

Soulvenir là thương hiệu Việt dành cho người Việt nhưng lại sinh ra tại Mỹ, vốn vẫn luôn là nơi khởi nguồn câu chuyện của người con xa xứ.

person balloon adult male man school face head classroom jeans

Recommended posts for you