Local

#ProudlyVietnamese: Sùng Y Dua - Nghệ nhân dệt vải gai dầu truyền thống người Mông Dua

Bà Sùng Y Dua là một trong số những nghệ nhân cao tuổi thành thục các công đoạn chế tác chất liệu truyền thống của cộng đồng Mông Xanhanh, Pà Cò, Hoà Bình.

pa co 2019 adult female person woman nature outdoors straw hat sun hat face

Related Articles

Recommended posts for you