Local

MTPE x L'OFFICIEL Vietnam & MEN'S FOLIO Vietnam: Hai ấn phẩm, một cuộc hợp tác độc quyền

Ngay sau sự hợp tác cùng SpaceSpeakers Group, L'OFFICIEL Vietnam và Men's FOLIO Vietnam tiếp tục có màn hợp tác ảnh bìa thú vị cùng MTPE: Sơn Tùng, Kay Trần và Hải Tú. 

person human magazine

Tags

Recommended posts for you