Local

Tân thủ khoa thời trang và những câu chuyện về tương lai

Đằng sau danh hiệu thủ khoa là cả một câu chuyện từ những ngày đầu chập chững trên con đường thời trang để đạt được tới sự công nhận cao như hiện tại, và còn những lắng lo về tương lai. Câu chuyện của hai tân thủ khoa từ hai ngôi trường đào tạo thời trang khác nhau sẽ thú vị như thế nào?

person human face finger

Recommended posts for you