Local

#TECHINFASHION: Trò chuyện cùng Bảo Hoàng, Á quân cuộc thi Fashion Cinemagic

Mang đến sản phẩm 3D animation đầu tay của mình ngay tại chính Fashion Cinemagic, Bảo Hoàng chính là một nhân tố đặc biệt mới trong lĩnh vực này khi đã khéo léo kết hợp giữa yếu tố truyền thống của tà áo dài và công nghệ số hóa hiện đại.

person human outdoors

Recommended posts for you