Local

The New Mentor Tập 8: Nắm quyền loại trừ, Mai Ngô làm mếch lòng "người thầy đầu tiên"

Trong giai đoạn thứ 3 của hành trình tìm kiếm người mẫu toàn năng, những thay đổi nào trong luật thi sẽ khiến ngôi vị quán quân trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết?

Recommended posts for you