Local

BizBox: Thu hút khách hàng mới – Bài toán khó dành cho thương hiệu Việt

Đối với nhiều thương hiệu lớn, vấn đề thường xoay quanh cách khẳng định mình và vươn ra thế giới. Đối với start-up, tiếp cận đúng mục tiêu và thu được lợi nhuận đã là bước tiến lớn, chứ chưa nói đến việc thu hút được lượng khách hàng mới.

person human clothing apparel female

Related Articles

Recommended posts for you