Local

“Tôi, nhà thiết kế Công Trí”

Đoạn hội thoại với người mới quen của Công Trí có thể được tiếp nối bằng lời đáp “Nghe danh đã lâu", nhưng có một cách nói trong ngôn ngữ Anh chợt nảy ra trong đầu khi tôi nghĩ về sức nặng trong câu nói tưởng chừng nhẹ tênh đó của anh: Your reputation precedes your name. Khi danh tiếng của một người đi trước họ thì đôi khi, danh tính là điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng ta có thể biết về con người đó. Nhưng với sự thẳng thắn, nghiêm túc và chặt chẽ như cách anh tự giới thiệu về mình, khoảng cách giữa cái “tôi" và cái tên “Công Trí” đã được thu hẹp bằng chiếc cầu nối đủ rộng mở để chúng ta đi từ biết đến hiểu về chân dung phản ánh chân thực nhất của anh: Nhà thiết kế.

Recommended posts for you