Local

Trí Đông Phong của Das La Vie - Yêu từ những gì "đời thường" nhất

Nơ, dập li, tơ tằm, da ngựa và lần này là màn đổi mới từ nguồn cảm hứng thiên nhiên qua hình ảnh chuồn chuồn, đính kết, in 3D và kim loại, đó là cách Das La Vie đã tạo nên DNA của riêng mình.

clothing apparel footwear shoe high heel person human

Recommended posts for you