Love & Life

Bảo vệ thiên nhiên trong niềm an bình nội tại

Một người bạn của tôi đã sinh sống và làm việc ở Bình Định một thời gian. Trong quá trình đó, chị cố gắng làm sạch bãi biển, nỗ lực kêu gọi người dân chung tay giữ gìn mảng xanh và không tàn phá thiên nhiên. Tuy nhiên, có một bộ phận liên tục quấy rối, và điều đó khiến chị trở nên giận dữ và bắt đầu gây xung đột. Và câu hỏi đặt ra là, làm sao để chúng ta có thể chung tay bảo vệ trái đất nhưng nội tâm mỗi người không rơi vào sân hận? 

horizon nature outdoors sky ice clothing coat scenery person

Recommended posts for you