Love & Life

Bóng đá, hot girl và cách bảo vệ phụ nữ trên mạng xã hội

Thế giới trực tuyến không được thiết kế để giữ cho phụ nữ an toàn. Cần xây dựng và lan toả cách ứng xử văn minh hơn và bảo vệ quyền riêng tư của những người phụ nữ khi tham gia vào các hoạt động thảo luận trực tuyến.

groupshot person people shorts female teen girl soccer ball smile woman

Recommended posts for you