Love & Life

L'O Book Club: “Lớn tồng ngồng mà còn đọc truyện con nít!”

Đôi khi sách thiếu nhi trở thành nơi trú ẩn duy nhất cho đứa trẻ bên trong, khi lớp vỏ người lớn đang miệt mài trong vòng xoáy mưu sinh.

boy child male person art face head animal bird

Recommended posts for you