Love & Life

Denise Sandquist: Cô tiên tình yêu thời hiện đại, “phụ nữ xứng đáng có lựa chọn tốt nhất”

“Chúng tôi hy vọng tạo ra được một nền tảng nơi những người Việt trẻ, có thể gắn kết tốt hơn, giống như cách mà mạng xã hội đã giúp tôi đoàn tụ với mẹ ruột của mình”.
person human long sleeve clothing sleeve apparel chess game

Tags

Recommended posts for you