Love & Life

Lối sống “Humblebrag” - Khoe sao cho chân thành mà đích thực?

Khi ai đó “humblebrag”, nghĩa là họ đang cố thể hiện sự khiêm tốn, phàn nàn – nhưng với mục đích lôi kéo sự chú ý tới thứ mà họ muốn khoe ra (thường gọi là khoe khéo). Đây là tình huống giao tiếp thường gặp, nhưng ít khi chúng ta định nghĩa và tìm cách phản hồi đúng tới những lời khoe “khéo” lộ liễu ngoài đời. 

clothing apparel coat person shoe footwear helmet sleeve pants long sleeve

Recommended posts for you