Love & Life

L'OFFICIEL Book Club: Bể trăng côi - Nhân quần trong đèn kéo quân

Sau Đại dịch, nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ giai đoạn này đã được ra mắt. Thế nhưng ngoài những ghi chép, tản văn... thì chưa có tiểu thuyết nào thật sự ấn tượng. “Bể trăng côi” vừa mới ra mắt của Huỳnh Trọng Khang có thể nói là tác phẩm tiên phong với nghệ thuật viết độc đáo và nội dung mang đậm triết lý Phật giáo Đông Phương.

fern plant book publication

Recommended posts for you