Love & Life

Làm gì cũng được, miễn là bằng lòng

Lên Đà Lạt, tôi ở trong một homestay dưới thung lũng. Vào dịp lễ vừa rồi, trở về lại sau chuyến đi Hội An, tôi hỏi cô chủ: "Nay đông khách không cô?" Cô bảo: "Vắng hơn năm ngoái nhiều lắm." Tôi đáp: "Tại sao cô nhỉ?" Cô đáp: "Kinh tế suy thoái nên người ta cũng đi du lịch ít hơn." Cô nói đến đó, tôi mới chợt nhớ lại một vài câu chuyện.

shoe grass pants person photography portrait wheel reading sneaker lawn

Recommended posts for you