Love & Life

Chánh niệm trong tình dục: Trở về với kết nối thân mật nhất

Chánh niệm không còn là thuật ngữ quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Chánh niệm được coi là một phương thức điều trị trầm cảm hay rối loạn ăn uống. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chánh niệm vẫn thể hiện sức mạnh quan trọng đối với một yếu tố khác trong đời sống con người, đó là thế giới tình dục. 

kissing person romantic woman adult female face head

Tags

Related Articles

Recommended posts for you