Love & Life

Tantra Sex - trở về với kết nối thân mật nhất

Chánh niệm không còn là thuật ngữ quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Chánh niệm được coi là một phương thức điều trị trầm cảm hay rối loạn ăn uống. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chánh niệm vẫn thể hiện sức mạnh quan trọng đối với một yếu tố khác trong đời sống con người, đó là thế giới tình dục. 

furniture person bed
Chánh niệm trong đời sống tình dục là sự trở về cần thiết (nguồn: Pratik Bhide For The Swaddle)

Tags

Related Articles

Recommended posts for you