Love & Life

Làm việc trực tuyến có phải chỉ là câu chuyện hiện tại?

Chỉ nói riêng về công việc, nhiều người hẳn đang đứng trước một cánh cửa rộng lớn, nơi mà tất cả mọi thói quen làm việc kiểu cũ sẽ phải chuyển sang một cơ chế mới hơn.

Tags

Recommended posts for you