Love & Life

Ngày của Mẹ: Vlogger Giang Ơi và tâm sự của một người mẹ nổi tiếng

“Vậy là gia đình nhỏ của mình có thêm một mảnh ghép mới". - Đó là tâm sự của vlogger Giang Ơi khi đón bé Nguyễn Thu An, tên thân mật là Mây chào đời 2 năm trước. Đúng dịp Ngày của Mẹ, chúng tôi gặp lại vlogger Giang Ơi để lắng nghe hành trình của cô trong “thiên chức” tuyệt vời này. 

summer palm tree tree photography portrait nature outdoors sky beach sea

Recommended posts for you