Love & Life

[Our Voice] Gen Z, ngại cưới giờ còn ngại yêu?

Người trẻ giờ đây cảm thấy hạnh phúc, không lo âu khi sống độc thân. Họ không muốn yêu đương, bị vướng bận, thà nuôi mèo còn hơn kết hôn và sinh con. 

couch furniture living room room wood person hardwood shoe footwear face
Ảnh: Scout Magazine

Tags

Recommended posts for you