Love & Life

Her Story from Vietnam: "Sống lại" cuộc đời muôn vẻ của nữ kiệt Việt Nam xưa

Khiến người đọc phải dừng thật lâu để đọc những câu chuyện, “đánh gục" họ ở cái nhìn đầu tiên bằng hình vẽ sống động, “Her Story from Vietnam" đã mang hình ảnh phụ nữ Việt tới gần hơn với người Việt theo cách tự nhiên, gần gũi nhất.
person human poster advertisement art

Tags

Recommended posts for you