Style

“Bimbocore aesthetic”: Tóc vàng hoe, “não ngắn” thì đã sao?

Là một tín đồ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ xu hướng thời trang mới nào trên nền tảng TikTok thì chắc chắn sẽ thấy được độ nóng của trào lưu thời trang “Bimbocore aesthetic”.  

clothing apparel person human

Recommended posts for you