Love & Life

Tại sao làm việc ít hơn lại hiệu quả hơn?

Khi nói đến ngày làm việc của bạn,bạn hẳn mong muốn làm việc ít giờ hơn khi có thể hoàn thành nhiều việc hơn ... nhưng đó có thể là thách thức đối với nhiều người. Thật dễ dàng để cảm thấy căng thẳng khi bạn bắt đầu một ngày của mình với hàng tá email cần trả lời, thông báo cuộc họp và tin nhắn Slack đòi hỏi sự chú ý của bạn.
bird animal art

Tags

Recommended posts for you