Love & Life

Thiên nhiên luôn vỗ về bất cứ ai thật sự yêu thương nó

Trong vẻ đẹp thanh bình bất tận của thiên nhiên, có những khoảnh khắc mọi lo lắng và mất mát lắng xuống. Cũng chính thời điểm ấy, ta biết rằng, ta yêu một bông hoa nhiều như khi ta yêu cả khu rừng rộng lớn.
nature field grassland outdoors tree plant countryside cow farm pasture

Recommended posts for you