Love & Life

03 dấu hiệu cho thấy Gen Z chưa "mở lòng" với mental health

Có nhiều nghiên cứu cho thấy những người thuộc Gen Z (những cá nhân sinh ra trong khoảng thời gian từ 1995 - 2010) đang lớn lên trong thời đại của nhiều căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Không khó để nhận ra điều đó, nhưng những tác động này xuất phát từ đâu? Làm sao để gen Z "mở lòng" với mental health và bắt đầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình tốt hơn? 

Recommended posts for you