Love & Life

Yêu thương trong chánh niệm: Mãi mãi là bao lâu?

Trong bộ phim Harry Potter, tôi còn nhớ giáo sư Dumbledore đã lặp đi lặp lại câu nói: "Harry, tình yêu là điều quan trọng nhất trong kho tàng vũ khí của cháu, bởi vì đó là thứ duy nhất cháu sở hữu mà Voldemort không có."
sea water nature outdoors person dog mammal animal canine pet

Recommended posts for you