Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Hình thể trừu tượng trong góc nhìn của KIM+Я

“Tôi vẫn muốn kể nghe
Chuyện một ngày
Chính chúng ta không nhớ nổi tên mình
Cuộc đời vẫn trôi
Tựa không một ai giữa cõi đời này
Có mặt.”

face head person photography portrait adult female woman

Recommended posts for you