Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] "Plus-size" đang ảnh hưởng đến thế giới thời trang như thế nào?

Trong lịch sử, các thương hiệu thời trang chủ yếu mang đến những thiết kế cho những người có kích thước bé, khiến những cá nhân có thân hình quá khổ có ít lựa chọn và thậm chí cảm thấy mặc cảm. Tuy nhiên, khi sự tích cực về cơ thể ngày càng tăng, nhu cầu về quần áo đủ kích cỡ trở nên không thể phủ nhận. 

costume person adult female woman face head photography portrait dancing

Recommended posts for you