Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L'OFFICIEL 2023] Top 20 bài thi xuất sắc nhất vượt qua vòng bình chọn (P2)

Sau thông báo chính thức về những thay đổi dành cho top 20 trên trang Facebook chính thức của L'OFFICIEL Vietnam, dưới đây là 20 bài xuất sắc nhất vượt qua vòng bình chọn để đến với vòng chung kết diễn ra vào ngày 7/11/2023 tới đây.

adult female person woman back male man footwear shoe dancing

Recommended posts for you