Ô by L'OFFICIEL

[Ô by L’OFFICIEL 2023] Vẻ đẹp người mẫu: Thức thời hay lý tưởng?

Tiêu chuẩn đặt ra để phá vỡ hay trở thành tối thượng? Câu hỏi này trở nên nhức nhối hơn trong nền công nghiệp người mẫu khi cơ thể bạn chính là tấm vé ghi danh.

groupshot person handbag adult male man coat shoe high heel formal wear

Recommended posts for you